Sağlıklı ve güzel bir yıl temennisiyle...
SAYFALAR

/ OHSAS 18001 ISGYS & ISO 9001 KYS & ISO 19011 İç Tetkikçi Eğitimi

Katılımcılar, 2gün sürecek bu eğitimle; OHSAS 18001 ISG Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ve ISO 19011 İç Tetkikçi eğitimlerini tamamlayarak üç ayrı konuda üç ayrı sertifikaya sahip olacaklardır.

OHSAS 18001 ISGYS & ISO 9001 KYS & ISO 19011 İç Tetkikçi Eğitimi

Eğitim Süresi: 2 Gün
Katılımcı Sayısı: En Az 10 , En Çok 30 Katılımcı
Eğitim Saatleri:  09:30-16:30

Eğitim İzlenebilirliği
Eğitim, ilgili eğitim konularında TQNet'den onaylı kurum tarafından verilmektedir.
TQNet (Türk Kalite Sertifikasyon Ağı) onaylıdır ve TQNet IPC’nin (International Personnel Certification Assocation)
tam üyesidir.

Eğitim izlenebilirliği www.turkkalite.net ve www.ipcaweb.org adresinden görülebilir.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

İlk defa 1987 yılında yayınlanan ISO 9000 Standartları, 1994 yılında, uygulamada karşılaşılan problemler ve yeni ihtiyaçlar gözönüne alınarak revize edilmiş, ancak standardın yapısında ve içeriğinde önemli bir değişiklik yapılmamıştır. 2001 yılı başından itibaren ISO 9001:2008 standartları önemli değişiklikleriyle birlikte geçerlidir. Bu eğitim programının hedefi, katılımcılara Kalite Yönetim Sistemleri ve ISO 9001:2008 Standartlarıyla ilgili bilgileri detaylı olarak ve değişik sektörlerden uygulama örnekleri vererek aktarmaktır.

Eğitimin İçeriği:

 • Kalite Terimleri 
 • Kalite Sistemlerinin Gelişimi
 • Sistem Standartları
 • ISO 9001: 2008 Standartlarının Yapısı
 • Kalite Yönetim Sistemi Elemanlarının Ayrıntılı Tanıtımı       (ISO 9001: 2008)
 •  

  OHSAS 18001 ISG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

  OHSAS 18001’in amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun, yönetmelik, mevzuat ve tüzüklerin ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ile sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesidir.

  Eğitimin İçeriği :

 • OHSAS 18001'in Gelişimi
 • OHSAS 18001 'in Avantajları
 • Güvenlik ve Sağlık Yönetim Sistemi Kurma Aşamaları
 • Sağlık ve Güvenlik Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
 • Örnek Risk Değerlendirmesi
 • OHSAS 18001'in Gereklilikleri
 •  

  ISO 19011 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

  Uluslararası bir standart olan ISO19011 standardı, kalite ve çevre yönetim sistemlerinin tetkiki konusundaki kuralları tanımlamakta olup, bu kurallar diğer yönetim sistemleri ve denetim tipleri için de geçerlidir.

  Bu eğitim, tüm yönetim sistemleri için, denetim kuralları ve uygulamaları hakkında katılımcıları bilgilendirmeyi ve denetim deneyimi kazandırmayı amaçlamaktadır.

  Eğitim İçeriği:  

 • Yönetim Sistem Standartları şartları
 • İç Tetkik Kavramı ve ISO 19011
 • Terimler ve Tanımlar
 • Tetkik prensipleri
 • Tetkik programının yönetilmesi
 • Tetkik programı hedefleri ve genişliği
 • Tetkik programı sorumlulukları, kaynakları ve prosedürleri
 • Tetkik programı uygulaması
 • Tetkik programı kayıtları
 • Tetkik programının izlenmesi ve gözden geçirilmesi
 • Tetkik faaliyetleri
 • Dokümanların gözden geçirilmesi
 • Saha tetkik faaliyetlerinin yapılması
 • Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması
 • Denetimlerin psikolojik boyutları
 • Denetimde etkin iletişim
 • Tetkik raporunun hazırlanması, onaylanması ve dağıtılması
 • Tetkikin tamamlanması
 • Tetkik takibinin yapılması
 • Tetkikçilerin değerlendirilmesi ve yeterliliği
 • Entegre yönetim sistemlerinin tetkiki
 • Sürekli profesyonel gelişim
 • Etkin bir tetkik için dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Tetkik sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
 • EĞİTİM ÜCRETİ: 150 TL + KDV = 177TL'dir. 

  Hemen Kayıt Yapmak İçin Tıklayınız

  200