Sağlıklı ve güzel bir yıl temennisiyle...
SAYFALAR

/ DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (İŞYERİ HEMŞİRESİ) ADAYLARININ DİKKATİNE

5 Aralık 2015 tarihinde yapılacak sınav dikkate alınarak diğer sağlık personeli tanımlamasına uygun kişilerin 20 EYLÜL 2015 tarihine kadar eğitimlerini tamamlamaları gerekmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İSG-KATİP sisteminde geçici olarak tanımlanmış diğer sağlık personellerinin, eğitimlerinin tamamlayıp, yapılacak olan sınavlarda başarı göstermemesi halinde 01.01.2016 tarihi itibariyle İSG KATİP’ te geçici olarak tanımlanan yetkileri iptal edilecektir.

http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=dsp_ile_ilgili_duyuru

adresinde verilmiş olan duyuru aşağıdadır:

Diğer Sağlık Personeli Adaylarının Dikkatine

Bilindiği üzere; 20 Temmuz 2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ve 18 Aralık 2014 tarihli ve 29209 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in geçici ikinci maddesi uyarınca, 01.01.2015 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze müracaatta bulunan diğer sağlık personeli tanımlamasına (hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan) uygun olduğu anlaşılan kişilerin, İSG-KATİP' te geçici olarak yetkilendirilmeleri yapılmıştır.

Bahse konu kişilerin; 01.01.2016 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüzce yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim alarak, 23 Mayıs 2015 ve 5 Aralık 2015 tarihlerinde yapılacak olan sınavlardan herhangi birine müracaat edip, başarılı olmaları halinde diğer sağlık personeli belgesi almaya hak kazanabilecekleri 23 Ocak 2015 tarihli duyurumuzda belirtilmiştir.

Böylelikle, 2015 yılı içindeki son sınavın 5 Aralık 2015 tarihinde yapılacağı dikkate alınarak  diğer sağlık personeli tanımlamasına uygun kişilerin 20 EYLÜL 2015 tarihine kadar eğitimlerini tamamlamaları ve Genel Müdürlüğümüz internet adresinde yayınlanacak sınav duyuruları doğrultusunda hareket etmeleri önem arz etmektedir.

Ayrıca, yapılacak olan sınavlarda başarı gösteremeyen adayların 01.01.2016 tarihi itibariyle İSG KATİP’ te geçici olarak tanımlanan yetkileri iptal edilecektir.

Buna göre:

İŞYERİ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMLERİ İÇİN EN GEÇ AĞUSTOS ayı içinde kayıt olmalısınız.

Yazın sıcağında eğitim almak zorunda kalmamak ve ERKEN KAYIT İNDİRİMLİ fiyatlarından yararlanmak için açılacak yeni gruplarımıza zaman geçirmeden kayıt olunuz. 

200