Sağlıklı ve güzel bir yıl temennisiyle...
SAYFALAR

/ PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ (11 - 12 MAYIS 2024)

Endüstriyel tesis yönetimi, acil durum koordinasyonu ve kimyasal yangınlarında uzman olan eğitici kadromuzun vereceği Uygulama Ağırlıklı Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi ile çalıştığınız tesislerde patlamadan korunma dokümanı hazırlayabilir ve gerekli hesaplamaları yapabilir düzeye geleceksiniz.

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi almak için doğru adrestesiniz.

Hesaplamalar dahil döküman hazırlamak için gerekli tüm bilgileri öğreneceksiniz.

%100 memnuniyet yakaladığımız bu eğitimi kaçırmayınız.

 

*EĞİTİM, CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 2 GÜN BOYUNCA SAAT 09.00 - 17.00 ARASI ÖRGÜN EĞİTİM ŞEKLİNDE YAPILACAKTIR.

*İŞYERLERİNİZDE; BU EĞİTİMİ, UYGULAMADA DAHİL 1 GÜNÜ SAHA UYGULAMASI OLMAK ÜZERE; TOPLAM 3 GÜN ŞEKLİNDE DE VEREBİLİYORUZ (TEKLİF TALEBİNİZİ BEKLERİZ.)

 

Eğitimin Amacı:  

Patlayıcı ortam oluşma olasılığı olan işyerleri tesisleri faaliyetleri ve proseslerinde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yürürlükte olan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması hakkındaki yönetmelik ve ilgili standartlar kapsamında patlayıcı ortam oluşma olasılığı risklerinin tespiti, hesaplamaların yapılması, bölgelerin belirlenmesi, sınıflandırılması, patlamadan korunma dokümanı hazırlanması öğrenim hedefidir.

Ek olarak bölgelere ve maddelere uygun mekanik ve elektrikli ekipmanların seçimi, mevzuatın ve standartların doğru uygulanması konusunda, katılımcıların bilgilerini geliştirmek, işyeri ve iş güvenliği şartlarını sağlamak, tehlike ve riskleri proaktif olarak önlemek, önleyici tedbirleri almak ve bu faaliyetleri yasal mevzuatlar ve ilgili standartlara uygun şekilde yapabilmelerini sağlamaktır.

 

Katılımcı Profili;

Kalite, Üretim, Bakım, Proseslerde görevli Elektrik, Makine, Kimya Mühendisleri, mesleki formasyona sahip çalışanlar, İş Güvenliği Uzmanları

Eğitime katılması öngörülen çalışanların mekanik, elektrik mesleki eğitim ve bilgi seviyeleri, işyeri prosesleri deneyimleri önemlidir.

 

Eğitimin Kapsamı:

Genel Konular:

 • Patlayıcı Ortamlar
 • İlgili mevzuatlar, uluslararası sözleşmeler, standartlar ATEX 153 (ATEX 137’nin değişen hali), ATEX 100a
 • Patlayıcı Ortamların Sınıflandırılması
 • Yanıcı ve Parlayıcı Maddelerin Özellikleri
 • Ekipmanlar
 • Ekipman Seçimi
 • Ekipman Denetim, Muayene ve Bakım Kriterleri
 • Eğitim Detaylı İçerikleri

 • Patlamanın oluşumu ve teknik ayrıntıları
 • Patlayıcı gaz ve toz ortamları, sınıflandırılması
 • Patlayıcı ortamlar risk değerlendirmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kurallar, patlayıcı ortam olasılığı olan proseslerde güvenli çalışma, çalışma izinleri uygulanması
 • Patlayıcı ortamların sınıflandırılması (Patlayıcı gaz ve toz ortamları, hibrid karışımlar)
 • Saha incelemeleri ve sahaların direktifler, yönetmelikler ve standartlara uygunluğu
 • Ekipman Direktifi ATEX 2014/34/EU
 • Maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri (Parlama Limitleri, Parlama Noktası, Alevlenme Noktası, Ateşlenme Sıcaklığı, Kendiliğinden Tutuşma Noktası, Sıcaklık Sınıfları, Maddelere Göre Teçhizat Grupları)
 • Ekipmanlar (Grup Kategorisi, Mekanik ve elektrikli ex-proof cihazlar, sertifikasyon ve işaretleme, Exproof özellik, IP koruma)
 • Ekipman seçimi
 • Ekipman denetim, muayene ve bakım kriterleri, kontrol listelerinin oluşturulması (Bakım Yönetimi Denetim & Tamir & Revizyon)
 • Patlayıcı ortamlar için elektrikli olmayan ekipmanlar
 • Ekipmanların koruma tiplerinin bölgelere göre kullanılması
 • Ekipmanların- EPL- Patlamayı Koruma Seviyeleri
 • Topraklama, statik yük ve yıldırıma karşı korunma
 • İlgili standartlara göre bakım, muayene ve kontrol zorunlulukları
 • Montaj-Servis hizmetlerinde dikkat edilecek hususlar
 • Sorular ve Yanıtlar
 •  

  Eğitim Programı:

  1.GÜN:

 • Öncelikle, “Eğitim Öncesi Ön test” ve “Eğitim İçeriği” kısmında belirtilen konular, eğitimde öncesinde sunulması
 • İlgili mevzuatlar, uluslararası sözleşmeler, standartlar   ATEX 153 (ATEX 137’nin değişen hali), ATEX 100a)
 • Yanma kimyası ve Patlama
 • Detonasyon ve Deflegrasyon nedir? Geri patlama (Flashback) neden olur?   
 • BLEVE, UVCE...
 • Kimyasal Maddelerin Özellikleri
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması öncesi hazırlıklar
 • Patlayıcı ortamların sınıflandırılması
 •  

  2.GÜN:

 • TS EN IEC 60079-10-1 : 2021-02 Sıvı - Gaz , TS  EN  60079-10-2 Toz sınıflandırma
 • Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar
 • Etiketleme ve İşaretleme
 • TS EN IEC 60079-10-1 : 2021-02 sıvı-gaz hesaplama yöntemleri ve örnekler
 • TS EN  60079-10-2 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-2: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması-Yanıcı toz atmosferler
 • Uygulamalar
 • Patlamadan Korunma Dokümanı içeriği
 • Bir doküman hazırlama
 • Değerlendirme
 • Patlama etkisinin hesaplanması
 •  

  3.GÜN (İşyeri tesislerinde planlanan eğitimlerde)

 • İşyeri tarafından belirlenen bir veya iki proseste uygulama (Saha gözetimi ve denetimi, patlayıcı ortamların sınıflandırılması, işaretlenmesi, çalışma kurallarının “pilot uygulama seçilen alanda” eğitim katılımcıları ile değerlendirilmesi, çalışma ortam denetimi yapılması)
 • Değerlendirme
 • (Pilot uygulama sahası işyeri yetkilileri ile tespit edilecek ve eğitim sürecinin, katılımcıların saha güvenliği risklerinin kontrolü, faaliyetlerin aksamaması için önlemler, uyarılar, çalışma kuralları dikkate alınacaktır.

  Patlayıcı ortamlar risk değerlendirme dokümanının incelenmesi, pilot uygulama seçilen alanda sonuçların karşılaştırılması

  Mevcut patlayıcı ortamların sınıflandırılması ve patlamadan korunma dokümanının eğitim katılımcıları ile birlikte değerlendirilmesi)

 • Eğitim özet değerlendirme
 • Saha uygulamalarından katılımcıların en az 15’er dakikalık mevcut durum, tespit, önerilerinin paylaşılması
 • Var ise tespit ve önerilerin pilot uygulama sahasında değerlendirilmesi
 • Genel Değerlendirme ve Son Test Uygulaması
 • İlgili standartlar ve yönetmelikler: Belirtilen standartlar ve yönetmeliklerin güncel hali işyeri tarafından, kontrollü dokümanlar olarak tedarik edilmesi önemlidir.

   

  Standartlar

 • TS EN IEC 60079-10-1: 2021-02 (Ed.3) Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-1: Alanların sınıflandırılması- Patlayıcı gaz ortamları
 • TS EN 60079-10-2 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-2: Alanların sınıflandırılması- Patlayıcı tozlu ortamlar (IEC 60079-10-2:2015)
 • TS EN 60079-14 (İngilizce Metin) Elektrikli cihazlar- Patlayıcı ortamlarda kullanılan- bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi
 • TS EN 60079-17 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 17: Elektrik tesisatlarının muayenesi ve bakımı (IEC 60079-17: 2013)
 • TS EN 60079-19 Elektrikli cihazlar- Patlayıcı ortamlarda kullanılan- Bölüm 19: tamir, büyük bakım ve çalışır duruma getirme
 • TS EN ISO 80079-36: 2016 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 36: Patlayıcı ortamlar için elektrikli olmayan ekipman- Temel metot ve özellikler
 • TS EN ISO 80079-37:2016 Patlayıcı ortamlar – Bölüm 37: Patlayıcı ortamlar için elektrikli olmayan ekipman- Elektrikli olmayan yapısal güvenlik “c”, ateşleme kaynaklarının kontrolü “b”, sıvıya daldırma “k” koruma tipi
 •  

  Yönetmelikler

 • Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmeliğe (94/9/AT)
 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
 • Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmelik
 • Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
 • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 • İşyerlerinde Acil Durum Hakkında Yönetmelik
 •  

  Diğer Bilgiler:

  Eğitimin işyeri tesislerinde ve hafta içi çalışma günlerinde planlanması talebine göre program yapılabilir.

  Hafta sonu (cumartesi – Pazar) günlerinde de eğitim verilebilir. Katılımcı sayısına göre diğer lokasyonlar içinde ayrı gruplar olarak değerlendirme yapılabilir.

  İşyeri proseslerindeki Mekanik ve Elektriksel ekipman listesi (Elektrik motorları, panolar, havalandırma, tanklar, mekanik ekipmanlar, motorlu araçlar vb.) eğitimde katılımcılar ile değerlendirilecektir.

  Eğitimin etkinliği için katılımcı sayısı 15 olarak öngörülmek ile birlikte, katılımcı sayısının daha fazla olması durumunda eğitim süresi artabilir.

  Eğitim öncesinde ve sonrasında değerlendirme testleri yapılacaktır. Ön test ve son test süresi bir saat olarak planlanmıştır.

  Eğitim sonrası başarısı, ölçütleri;

 • Son test sınav sonucu (% 60)
 • Saha değerlendirme sonuçları, eğitime aktif katılım (%15)
 • Katılımcıların hazırlayacağı saha ekipman kontrol formları, (% 25)
 • olarak dikkate alınacaktır. Eğitim katılım sertifikaları ile birlikte, katılımcıların değerlendirme sonuçları liste olarak paylaşılacaktır.

  Eğitim Katılım Sertifikası düzenlenecektir. Sertifikaları eğitimci, eğitim kurumu yetkilisi, işyeri işveren vekili imzalayacaktır.

   

  Katılımcılara aşağıdaki konuları içeren bilgiler; soft veya basılı olarak hediye edilecektir:

  • Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama Eğitim Sunumları (Kitapçık şeklinde basılı olarak verilir)
  • Yasal ve Uluslararası Gereklilikler (soft olarak verilir)
  • Yabancı Kaynak ve Dökümanlar (soft olarak verilir)
  • Hesaplama Metodolojileri (soft olarak verilir)
  • Hesaplama Excel Dosyaları (soft olarak verilir) 
  • Örnek Problem Tespit ve Takip Raporlamaları (soft olarak verilir)
  • Örnek Risk Değerlendirme Raporları (soft olarak verilir)

  Katılımcılarımıza; "EĞİTİM KATILIM BELGESİ" verilmektedir.

   

  Hemen kayıt olmak için tıklayınız.

  Eğitimler bölümümüzü ziyaret ederek diğer eğitimlerimizi ve sınıf programlarını inceleyebilirsiniz.

   

  PKD EĞİTİM ÜCRETİ: 3000 TL+KDV = 3600 TL

   

  *YORUM AKADEMİ EĞİTİM KURUMUNDA EĞİTİM ALMIŞ OLAN ÖĞRENCİLERİMİZ İLE 3 KİŞİ VE ÜZERİ KATILIMLARDA ÖZEL İNDİRİM uygulanır.

   

   

  HESAP BİLGİLERİ:

   

  KURUM ADI      : YORUM AKADEMİ İş Sağlığı Güvenliği Çevre Enerji ve Müh. Hiz. Ltd. Şti.

  BANKA              : YAPI KREDİ BANKASI

  ŞUBE                 : 0206-Maltepe Şubesi

  HESAP NO         : 92734074

  IBAN NO            : TR95 0006 7010 0000 0092 7340 74

   

   

  200