Sağlıklı ve güzel bir yıl temennisiyle...
SAYFALAR

/ 11 ARALIK 2022 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI & İŞYERİ HEKİMLİĞİ & İŞYERİ HEMŞİRELİĞİ (DİĞER SAĞLIK PERSONELİ) SINAV KAMPI BAŞLIYOR

Sınav Kampı Dönemimiz Başlıyor. İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, İşyeri Hemşireleri için konusunun uzmanı eğitmenlerimizin konu özetleri ve sınava yönelik NOKTA ATIŞI sorular ve DENEME SINAVLARI´ndan oluşan sunumlarıyla başarılı olacaksınız

SINAVDA BAŞARILI OLMAK İÇİN KAMPIMIZA KATILMALISINIZ. İDDAALIYIZ..

Her biri konusunda uzman olan eğitmenlerimizin Sınava Yönelik Aşağıdaki Konuların Önemli Noktalarını içeren özetler ve binlerce sorudan oluşan NOKTA ATIŞI sunumları ve DENEME SINAVLARIMIZLA gerçekleştirilecek olan sınava hazırlık kampımızla başarılı olacaksınız.

SINIRLI SAYIDA KONTENJAN İÇİN ACELE EDİNİZ!

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAV KAMP PROGRAMI:

•Anayasa
•4857 Sayılı İş Kanunu
•Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları
•İşyerlerinde İşin Durdurulması
•Kadın Çalışanları Gece Postalarında Çalıştırılması Koşulları
•Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılması Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtları
•6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
•Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
•İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınfları
•İSG Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hk. Yönetmelik
•İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personellerinin Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri Hk. Yönetmelik
•İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
•İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hk. Yönetmelik
•Risk Değerlendirmesi ve Kavramı
•İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
•Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
•Tozla Mücadele
•Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması
•Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
•İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
•Biyolojik Etkenler Maruziyet Risklerin Önlenmesi
•İşyerlerinde Acil Durumlar
•Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması
•Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler
•İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
•Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunması
•Elle Taşıma İşleri
•Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
•Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
•Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
•İş Hijyeni Ölçümü
•Çalışanların Titreşim İle İlgili Risklerden Korunması
•İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışan Temsilcilerinin Nitelikleri ve Seçimleri
•Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
•Elektrikte İş Güvenliği
•Ergonomi
•Yüksekte Çalışmalarda İş Güvenliği
•Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği
•Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
•Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Hk. Yönetmelik
•Binaların Yangın Korunması ve Yangın
•Makine Emniyeti
•Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

***SINAV KAMPIMIZA KATILANLARA; HEMEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMALARI İÇİN DERS ANLATIM VİDEOLARIMIZA ÜCRETSİZ ERİŞİM İMKANI SUNUYORUZ. KAYIT OLMAK İÇİN ACELE EDİNİZ VE HEMEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYINIZ!

***SINAV KAMPIMIZA KATILANLARA; HEMEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMALARI İÇİN DERS ANLATIM SUNUMLARIMIZA; VE GEÇMİŞTE ÇIKMIŞ TÜM SORULAR PDF OLARAK ÜCRETSİZ ERİŞİM İMKANI SUNUYORUZ. KAYIT OLMAK İÇİN ACELE EDİNİZ VE HEMEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYINIZ!

 

 

İŞYERİ HEKİMLİĞİ SINAV KAMP PROGRAMI:

•İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

•İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

•Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

•Temel Hukuk

•İş Hukuku

•Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

•Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

•İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler

•İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

•İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

•İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

•Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

•İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

•Çalışma Ortamı Gözetimi

•İş Hijyeni

•Fiziksel Risk Etmenleri

•Kimyasal Risk Etmenleri

•Biyolojik Risk Etmenleri

•Psikososyal Risk Etmenleri

•Ergonomi

•Korunma Politikaları

•Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

•Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar

•Büyük Endüstriyel Kazalar

•İş Kazaları

•İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi

•Meslek Hastalıklarına Giriş

•İşle İlgili Hastalıklar

•Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

•Mesleki Kalp-Damar Sistemi Hastalıkları

•Mesleki Cilt Hastalıkları

•Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları

•Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları

•Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar

•Mesleki Kanserler

•Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

•Mesleki İşitme Kayıpları

•Toksikoloji                                                          

•İş Sağlığında Güncel Konular                                                                               

•Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

•Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi

•Çalışma Yaşamı Ve Beslenme

•Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim

•İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım

•İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirilmesi

•İş Sağlığı Etiği

***SINAV KAMPIMIZA KATILANLARA; HEMEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMALARI İÇİN DERS ANLATIM VİDEOLARIMIZA ÜCRETSİZ ERİŞİM İMKANI SUNUYORUZ. KAYIT OLMAK İÇİN ACELE EDİNİZ VE HEMEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYINIZ!

***SINAV KAMPIMIZA KATILANLARA; HEMEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMALARI İÇİN DERS ANLATIM SUNUMLARIMIZA; VE GEÇMİŞTE ÇIKMIŞ TÜM SORULAR PDF OLARAK ÜCRETSİZ ERİŞİM İMKANI SUNUYORUZ. KAYIT OLMAK İÇİN ACELE EDİNİZ VE HEMEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYINIZ!

 

İŞYERİ HEMŞİRELİĞİ (Diğer Sağlık Personeli) SINAV KAMP PROGRAMI:

•Türkiye ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
•İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama İlkeleri ve Güvenlik Kültürü
•Uygun İşe Yerleştirme
•Temel Hukuk ve İş hukuku
•Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
•İşyeri Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri          
•İşyeri Tehlike Sınıfı ve İSG-KATİP Uygulamaları
•İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme
•Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi
•Psikososyal Risk Etmenleri
•Fiziksel Risk Etmenleri
•Kimyasal Risk Etmenleri
•Biyolojik Risk Etmenleri
•Ergonomi
•Çalışma Ortamı Gözetimi ve İş Hijyeni
•İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
•İşyerinde Kaynağa ve Ortama Yönelik Korunma Yaklaşımları
•İşyerinde Kişiye Yönelik Korunma Yaklaşımları
•İşyerinde Korunmaya Yönelik Yönetsel Yaklaşımlar ve Uygulamalar
•İş Kazaları
•İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi ve Acil Tıbbi Müdahale
•Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıklar
•Toksikolojinin Temel İlkeleri
•İş Sağlığında Güncel Konular
•Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar
•Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi Uygulamaları
•İşyerinde Sağlık Eğitimi, Yetişkin Eğitimi
•İş Sağlığı ve Güvenliğinde Araştırma Yöntemleri
•İşyerinde Sağlık ve Güvenlikle İlgili Kayıtlar ve Değerlendirilmesi
•İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Etik İlkeler
***SINAV KAMPIMIZA KATILANLARA; HEMEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMALARI İÇİN DERS ANLATIM VİDEOLARIMIZA ÜCRETSİZ ERİŞİM İMKANI SUNUYORUZ. KAYIT OLMAK İÇİN ACELE EDİNİZ VE HEMEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYINIZ!

***SINAV KAMPIMIZA KATILANLARA; HEMEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMALARI İÇİN DERS ANLATIM SUNUMLARIMIZA VE GEÇMİŞTE ÇIKMIŞ TÜM SORULAR PDF OLARAKÜCRETSİZ ERİŞİM İMKANI SUNUYORUZ. KAYIT OLMAK İÇİN ACELE EDİNİZ VE HEMEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYINIZ!

 

EĞİTMENLERİMİZ:

ŞENOL YILMAZ            (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı - Elektronik Mühendisi)

Dr. EMEL GÜREL          (İşyeri Hekimi)

İLKNUR BATUK            (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı - Kimya Mühendisi)

ESER AY                       (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı - Fizikçi)

İNCİ TÜRKASLAN       (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı - Maden Mühendisi)

GRUPLAR

TARİH ARALIĞI

DERS SAATLERİ

TOPLAM SÜRE

KAMP 1
(HAFTA SONU)
İŞ GÜV. UZMANLIĞI

26 KASIM 2022 Ctesi
27 KASIM 2022 Pazar
03 ARALIK 2023 Ctesi
04 ARALIK 2023 Pazar

 (09:00-19:00)

 4 Gün – 36 saat

KAMP 2
(HAFTA SONU)
İŞYERİ HEKİMLİĞİ

27 KASIM 2022 Pazar
03 ARALIK 2023 Ctesi
04 ARALIK 2023 Pazar

(09:00-19:00)

3 Gün – 27 saat

 

KAMP 3
(HAFTA SONU)
İŞYERİ HEMŞİRELİĞİ-(DİĞER SAĞLIK PERSONELİ)


03 ARALIK 2023 Ctesi
04 ARALIK 2023 Pazar

 (09:00-19:00)

 2 Gün – 20 saat

ÜCRETLENDİRME:

 • KAMP1 (Haftasonu İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Kampı)                                              : 500TL+KDV = 590 TL
 • KAMP2 (Haftasonu İşyeri Hekimliği Sınav Kampı)                                                         : 500TL+KDV = 590 TL
 • KAMP3 (Haftasonu İşyeri Hemşireliği (Diğer Sağlık Personeli) Sınav Kampı)               : 300TL+KDV = 354 TL
 •  

  YORUM AKADEMİ HESAP BİLGİLERİ:

  KURUM ADI       : YORUM AKADEMİ İş Sağlığı Güvenliği Çevre Enerji ve Müh. Hiz. Ltd. Şti.

  BANKA                : YAPI KREDİ BANKASI

  ŞUBE                    : 0206-Maltepe Şubesi

  HESAP NO          : 92734074

  IBAN NO             : TR95 0006 7010 0000 0092 7340 74

   

  Kayıt İçin Tıklayınız 

  200