Sağlıklı ve güzel bir yıl temennisiyle...
SAYFALAR

/ İşyeri Hekimliği Eğitimi ve Kursu

İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ VE KURSU

HEDEF

Bu programın amacı, işyeri hekimi olmak isteyen hekimlere; mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmak ve Bakanlığın açacağı işyeri hekimliği sınavında başarılı olmalarını sağlamaktır.

 

EĞİTİM SÜRESİ

İşyeri Hekimliği Temel Eğitim (Kurs) Programının süresi, teorik bölümü 180 saat olup, 90 saat örgün eğitim ve 90 saat uzaktan eğitim den oluşur. Ayrıca, uygulama kısmı (staj) da 40 saatten az olmayacak şekilde toplam 220 saat olarak tasarlanmıştır. 

ÖRGÜN EĞİTİM UYGULAMA KURALLARI

 • Eğitim süresi 6 saat /gündür.
 • Bir ders saati 45 dakika ders ve 15 dakika dinlenmeden ibarettir.
 • Birden fazla ders süresi birleştirilmek suretiyle blok ders olarak uygulanamaz.
 • Dersler 09:00- 14:45 ya da 15:00 - 20:45 arasında yapılır.
 • Eğitimler  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenmektedir.
 •  

  İŞYERİ HEKİMLİĞİ TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

  Sıra No.

  DERSİN ADI

  DERS SAATİ

  Yüz yüze

  Toplam

  1

  Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması

  1

  1

  2

  İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

  1

  1

  3

  İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

  1

  3

  4

  Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

  1

  1

  5

  Temel Hukuk

  1

  2

  6

  İş Hukuku

  3

  5

  7

  Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

  0

  2

  8

  Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

  1

  3

  9

  İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler

  1

  4

  10

  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

  4

  12

  11

  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

  1

  2

  12

  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

  1

  3

  13

  Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

  6

  6

  14

  İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

  3

  6

  15

  Çalışma Ortamı Gözetimi

  3

  4

  16

  İş Hijyeni

  1

  3

  17

  Fiziksel Risk Etmenleri

  4

  8

  18

  Kimyasal Risk Etmenleri

  3

  6

  19

  Biyolojik Risk Etmenleri

  1

  2

  20

  Psikososyal Risk Etmenleri

  2

  4

  21

  Ergonomi

  3

  6

  22

  Korunma Politikaları

  4

  6

  23

  Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

  1

  2

  24

  Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar

  1

  3

  25

  Büyük Endüstriyel Kazalar

  1

  3

  26

  İş Kazaları

  3

  6

  27

  İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi

  0

  1

  28

  Meslek Hastalıklarına Giriş

  3

  6

  29

  İşle İlgili Hastalıklar

  1

  2

  30

  Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

  4

  8

  31

  Mesleki Kalp-Damar Sistemi Hastalıkları

  1

  1

  32

  Mesleki Cilt Hastalıkları

  1

  3

  33

  Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları

  1

  2

  34

  Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları

  1

  1

  35

  Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar

  1

  2

  36

  Mesleki Kanserler

  1

  2

  37

  Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

  1

  4

  38

  Mesleki İşitme Kayıpları

  1

  2

  39

  Toksikoloji

  1

  2

  40

  İş Sağlığında Güncel Konular

  1

  2

  41

  Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

  0

  3

  42

  Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi

  2

  4

  43

  Çalışma Yaşamı Ve Beslenme

  0

  2

  44

  Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim

  2

  4

  45

  İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım

  3

  6

  46

  İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirilmesi

  2

  5

  47

  İş Sağlığı Etiği

  2

  5

  48

  Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması

  8

  8

  49

  Son Test ve Genel Değerlendirme

  1

  1

   

   TEORİK EĞİTİM TOPLAMI:

  90

  180

  50

  İşyerinde Pratik Uygulamalar

   -

  40

   

  GENEL TOPLAM:

   -

  220

   

  KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • YORUM AKADEMİ eğitim kurumuna hitaben yazılan ve adayın hangi iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacağını belirten, T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren BAŞVURU DİLEKÇESİ
 • Eğitim kurumu ile yapılan sözleşme
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Diploma ile Nüfus cüzdanı arasında adı ve soyadı farklılığı olması durumunda değişikliği gösteren e-devlet'ten alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
 • Adayın; tıp fakültesi mezuniyetini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi
 •  

  Yukarıda belirtilen belgelerin aslı ile birlikte örneğinin getirilmesi halinde YORUM AKADEMİ tarafından “ASLI GİBİDİR”  tasdiki yapılır ya da aday, bu belgeleri taratarak yorum@yorumakademi.com adresine maille göndererek başvuru yapabilir. Başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. Bu durumun sonradan tespiti halinde eğitim, sınav ve belgeleri geçersiz sayılır.

  Hemen kayıt yapmak için tıklayınız.

   

  ANAHTAR KELİMELER:

 • İşyeri Hekimliği Kursu
 • İşyeri Hekimliği Eğitimi
 • İşyeri Hekimliği Kursu
 • İşyeri Hekimliği Eğitimi
 • İstanbul Anadolu Yakası İşyeri Hekimliği Kursu, 
 • İstanbul Anadolu Yakası İşyeri Hekimliği Eğitimi,
 • Adalar İşyeri Hekimliği Kursu
 • Ataşehir İşyeri Hekimliği Kursu
 • Beykoz İşyeri Hekimliği Kursu
 • Bostancı İşyeri Hekimliği Kursu
 • Çekmeköy İşyeri Hekimliği Kursu
 • Erenköy İşyeri Hekimliği Kursu
 • İdealtepe İşyeri Hekimliği Kursu
 • Kadıköy İşyeri Hekimliği Kursu
 • Kartal İşyeri Hekimliği Kursu
 • Maltepe İşyeri Hekimliği Kursu
 • Pendik İşyeri Hekimliği Kursu
 • Sancaktepe İşyeri Hekimliği Kursu
 • Suadiye İşyeri Hekimliği Kursu
 • Sultanbeyli İşyeri Hekimliği Kursu
 • Şile İşyeri HekimliğiKursu
 • Tuzla İşyeri Hekimliği Kursu
 • Ümraniye İşyeri Hekimliği Kursu
 • Üsküdar İşyeri Hekimliği Kursu
 •  

  200