Sağlıklı ve güzel bir yıl temennisiyle...
SAYFALAR

/ İşyeri Hekimliği Eğitimi

İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ

HEDEF

Bu programın amacı, işyeri hekimi olmak isteyen hekimlere; mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.

EĞİTİM SÜRESİ

90 saat örgün eğitim , 90 saat uzaktan eğitim, 40 saat staj.

YÜZYÜZE EĞİTİM UYGULAMA KURALLARI
• Eğitim süresi 6 saat /gündür.
• Bir ders saati 45 dakika ders ve 15 dakika dinlenmeden ibarettir.
• Birden fazla ders süresi birleştirilmek suretiyle blok ders olarak uygulanamaz.
• Dersler saat 09:00 - 21:00 arasında yapılır.
• Her dersin başında eğiticinin kendisini tanıtması ve dersin akışını bildirmesi, ders sonunda dersi özetleyerek soru sorulmasına fırsat vermesi gereklidir.
• Program süresince uzaktan ve örgün eğitim sırasında derslerin günün teknolojilerine uygun hazırlanmış yazılı ve görsel eğitim materyalleri ile zenginleştirilmesi gereklidir.
• Eğitim programında yer alan ilk 9 konunun sıralaması değiştirilemez.

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- YORUM AKADEMİ eğitim kurumuna hitaben yazılan ve adayın hangi iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacağını
belirten, T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren BAŞVURU DİLEKÇESİ

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi, Diploma ile Nüfus cüzdanı arasında adı ve soyadı farklılığı olması durumunda değişikliği
gösteren Nüfus Kayıt Örneği.
3- 1 adet fotoğraf
4- Adayın; tıp fakültesi mezuniyetini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi
Yukarıda belirtilen belgelerin aslı ile birlikte örneğinin getirilmesi halinde YORUM AKADEMİ tarafından “ASLI GİBİDİR”  tasdiki yapılır. Başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. Bu durumun sonradan tespiti halinde eğitim, sınav ve belgeleri geçersiz sayılır.

 

200