Sağlıklı ve güzel bir yıl temennisiyle...
SAYFALAR

/ ÇALIŞANLARINIZIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ (UYGUN FİYAT AVANTAJIYLA)

6331 Sayılı İş Yasası, tüm işyerlerine; SGK´lı bir çalışanı bile olsa İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin verilmesini gerekli kılmıştır. Eğitim Kurumumuz, her biri konusunda uzman eğitici kadrosuyla 25 kişilik konforlu sınıflarımızda mevzuata uygun olarak çalışanlarınıza bu eğitimleri verebilmektedir.

      Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Gereği;

      Çalışanlara verilmesi gereken eğitimle ilgili usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

 • İşverenler;
 •           a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa, en az 16 saat

            b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa en az 12 saat

            c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa en az 8 saat 

 • Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte dört saat ve katları şeklinde işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir.
 • Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde her çalışan için düzenlenir.

 •  

   

  EĞİTİM KONULARI

  1. Genel konular

  a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

  b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

  c) İşyeri temizliği ve düzeni,

  ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

  2. Sağlık konuları

  a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

  b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

  c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

  ç) İlkyardım

  3. Teknik konular

  a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

  b) Elle kaldırma ve taşıma,

  c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

  ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

  d) Ekranlı araçlarla çalışma,

  e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

  f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

  g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

  ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

  h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

  ı) Tahliye ve kurtarma

   

   

         Eğitim başlangıcında katılımcıların düzeyinin belirlenmesi için ÖNTEST, Eğitim bitiminde de kazanımları belirlemek adına SONTEST yapılır.

         Bu belgeler ile birlikte eğitim sırasında çekilen fotoğraflar ve düzenlenecek EĞİTİM KATILIM BELGELERİ işverene teslim edilir.

   

   

   

  200