Sağlıklı ve güzel bir yıl temennisiyle...
SAYFALAR

/ B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

18 AĞUSTOS 2017 TARİHİNE KADAR EK KONTENJANLA KAYIT ALIYORUZ. Programımız, NİSAN 2018 sınavına yetişecektir. Sizler de yüksek lisans yaparak B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olabilirsiniz. YORUM AKADEMİ, İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans öğrencilerini aynı zamanda ÖSYM´nin Nisan 2018´de yapacağı sınava da ücretsiz hazırlıyor.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Biruni Üniversitesi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans anlaşması olan Kırmızı Bilimler'le yaptığımız anlaşma gereği, İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisansı için öğrenci kayıtları alıyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans kaydını kurumumuza  gelerek yapan kişiler iki önemli avantaja ücretsiz sahip olacaklardır:

1- Programı tamamlayarak Nisan 2018 B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına girecek olan Yüksek Lisans Öğrencileri; Mart ayı içerisinde 5 eğitici ile 4 gün ve toplamda 40 saat vereceğimiz Sınava Hazırlık Kampından ücretsiz yararlanabileceklerdir. Bu Kampın ücreti: 500TL olup, YORUM AKADEMİ'ye gelip, kayıt yaptıran kişiler ücretsiz yararlanacaklardır.

2- Yılların tecrübesini içeren ve oldukça etkili olan 5500 slayttan oluşan sınava hazırlık kamp sunumumuzu ücretsiz paylaşacağız.

Amacımız, B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nda başarılı olabilmeniz için Yorum Akademi tecrübesini de sizlerle paylaşmaktır. 

 

PROGRAMIN TANIMI

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) sanayileşme ile birlikte dünyada giderek daha da önem kazanan bir kavramdır. Günümüzde, bu olgu sadece işçi ve işvereni bireysel anlamda ilgilendiren bir konu olmayıp aynı zamanda ekonomik yönden işletmelerdeki verimliliğe, toplum sağlığına ve sosyal barışa etkileri olmaktadır. İSG çalışmalarında koruyucu yaklaşımlar ve insan davranışları önemli alt başlıklardır.

Günümüzde iş kazaları ve meslek hastalıklarının artmasıyla, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi büyük önem arz etmektedir.  Gelişen teknoloji bir taraftan insanlığa hizmet ederken diğer taraftan da insan  yaşantısı ve çevreye olumsuz etkileri olmaktadır. Her yıl birçok çalışan iş kazasına uğramakta, birçok çalışan ise işe bağlı hastalıklara yakalanmaktadır. Günümüzde, üretim süreçlerinin karmaşıklaşması, çalışma şartlarında meydana gelen değişiklikler, işçilerin çalışma şartlarına uyum güçlüğü, firmaların rekabet ortamında kâr ve verimlilik artışı için üretim temposunu artırması gibi çeşitli nedenler; iş sağlığı ve güvenliği, dolayısıyla da toplum sağlığı ve güvenliği ile ilgili problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda İSG, ülkeler için sosyal ve ekonomik gelişim sürecinde önemli öğelerden biridir.

Farklı alanlarında faaliyet gösteren işletmeler, iş güvenliğine yönelik olarak mevzuatların gerektirdiği tedbirleri almak ve düzenlemeleri gerçekleştirmek zorundadır. Ülkemizde yasal düzenlemelerle birlikte iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan çalışmalar artsa da, İş Sağlığı alanında bilimsel çalışmalar yapabilecek yetişmiş insan gücü açığının oldukça fazla olduğu görülmektedir. Bu alan için gerekli elemanları yetiştiren lisans ve ön lisans programlarından, açığın kapatılması beklenemez. Programda verilmesi planlanan teorik ve uygulamalı eğitimler ile iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamın oluşturulması amaçlanmaktadır.

Sonuç olarak  İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz ikinci öğretim Yüksek Lisans Programının, ülkemizde açık olan ve çalışma ortamında mutlaka bulunması gereken yetişmiş insan gücü açığının kapanmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

 

Kimler Başvurabilir? 

• Tüm Mühendisler 

• Mimarlar 

• Teknik Eğitim Fakültesi Mezunları 

• Fen – Edebiyat Fakültelerinin, Fizik, Kimya, Biyoloji bölümü mezunları 

• ÇSGB’den alınmış C, B ya da A Sınıfı İG Uzmanı belgesine sahip olanlar, 

• 2 Yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünü bitirmiş aynı zamanda 4 yıllık herhangi bir bölümden mezun olmuş olanlar

• İSG alanında kariyer planı yapmış olan tüm lisans düzeyindeki teknik bölümler bu programa başvurabilir. 

NOT:Bu bölümden mezun öğrenciler daha önce C sınıfı iş güvenliği uzmanı olup olmamasına bakılmaksızın doğrudan B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebilir ve B sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilirler

(Yukarıda belirtilen bölümler dışındaki alanlardan mezun olanlar İSG Yüksek Lisansa kayıt yaptırabilir ancak ÇSGB’nin düzenlediği uzmanlık sınavına giremezler.)

 

Genel Koşullar

 • Program dili "Türkçe" dir.
 • Programa dört yıllık üniversite mezunları başvurabilir. (B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesi almak isteyenlerin iş güvenliği ve işçi sağlığı alanında çalışacak tüm meslek sahipleri, C Sınıfı İş güvenliği uzmanlık başvuru şartlarını taşıyanlar, C Sınıfı Uzmanları, lisans diploma derecesine sahip Mühendislik fakültelerinin tüm bölümleri; fen edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji bölümleri; mimarlık bölümü; teknik eğitim fakültelerinden teknik öğretmen olarak mezun olanlar ve teknoloji fakülteleri ile üniversitelerin meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olması ve iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavdan başarılı olması gerekir.)
 • Program 2 dönem süresince toplam "10 dersten (30 kredi)" oluşmaktadır.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Projesi” hazırlar.
 • Program askerlik tecil ettirebilme hükmündedir.
 • ALES skoru ve tez istenmemektedir.
 • Biruni Üniversitesi'yle anlaşmalı İş Güvenliği Yüksek Lisans eğitim programının, eğitmen kadrosu ve eğitim yeri Kırmızı Bilimler Enstitüsü'ne aittir.
 • Başvuru

  KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞ OLUP, 18 AĞUSTOS 2017'YE KADAR BELGELERİNİZLE KURUMUMUZA GELİP KAYIT OLABİLİRSİNİZ. NİSAN 2018 B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVINA GİREBİLECEKSİNİZ.

   

  Kesin Kayıt / Mülakat
   

  Kesin kayıtta getirilmesi gereken belgeler:

   

 • Diploma (Noter tasdikli örneği)
 • Transkript (Aslı veya noter tasdikli örneği)
 • Nüfus Cüzdanı (Aslı ve 1 adet fotokopisi)
 • 3 Adet Fotoğraf. (Son altı ay içinde, çektirilmiş 4,5×6 cm boyutunda)
 • Adli Sicil Kaydı (e-devlet'ten alınmış olan belge)
 • Askerlik Durum Belgesi (Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak; bir Enstitüye veya Lisansüstü programına kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı' ifadelerinin yer aldığı belge. Bakaya kalanlardan; bakaya kaldıkları her dönem için "Kovuşturmaya Yer Olmadığına" dair kararın yer aldığı belgede istenir.) VEYA TECİL BELGESİ - ASKERİ PERSONEL İSE ASKERİ KİMLİK KARTI FOTOKOPİSİ  (E DEVLET ÇIKTISI OLABİLİR),
 •  

  Ücret:  6.500 TL

  Program toplam otuz kredi (10 ders) ve yüksek lisans bitirme projesinden oluşur. Ders tekrarı yapıldığında alınan her ders için ekstra 1 ders ücreti* ödenmektedir. Yüksek lisans bitirme projesi ilk defa alındığında ücretsizdir. Yüksek lisans bitirme projesinin her tekrarında 1 ders ücreti ödenmektedir.

  Program 2 dönem süresince 6 ay sürmekle beraber toplam “10 ders (30 kredi)’den” oluşmaktadır.

  1.Dönem; Cumartesi – Pazar (5 Ders örgün)  2.Dönem; Cumartesi veya Pazar (3 ders uzaktan 2 ders örgün)  olacak şekilde olup, 28 Ocak 2018'de Finaller yapılarak eğitim tamamlanacaktır

   

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2017-2018 AKADEMİK TAKVİMİ

   

  1.DÖNEM 24 Temmuz 2017 - 22 Ekim 2017

   

   

  Dönem Başlangıcı

  24 Temmuz 2017

  Derslerin Başlangıcı

  29-30 Temmuz 2017

  Vizeler

  26-27  Ağustos 2017

  Zafer Bayramı

  30 Ağustos 2017

  Kurban Bayramı

  31 Ağustos - 4 Eylül 2017

  Finaller

  21-22 Ekim 2017

   

  2.DÖNEM 23 Ekim 2017- 28 Ocak 2018

   

  Dönem Başlangıcı

  23 Ekim 2017

  Derslerin Başlangıcı

  28-29  Ekim 2017

  Vizeler

  9-10 Aralık 2017

  Yeni Yıl Tatili

  01 Ocak 2018

  Finaller

  27-28 Ocak 2018

   

  BU FIRSATI KAÇIRMAYINIZ...ÖNKAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

   

  200