Sağlıklı ve güzel bir yıl temennisiyle...
SAYFALAR

/ Diğer Sağlık Personeli Eğitimi (İşyeri Hemşireliği) Kursu

Hemşireler, Sağlık Memurları, Acil Tıp Teknisyenleri, Çevre Sağlığı Teknisyenleri katılacakları 90 saatlik eğitimle işyeri hemşiresi olabilir ve işyerlerinde görev alabilirler.

Eğitime Kimler Katılabilir?

Diğer sağlık personeli (İşyeri Hemşireliği) eğitimine; hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler katılabilir.

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının Genel Yapısı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının süresi tamamı teorik olmak üzere toplam 90 saat olarak tasarlanmıştır. Bu 90 saat eğitimin; 45 saati uzaktan eğitim (internet ortamında) kalan 45 saati ise örgün eğitim  şeklinde verilmektedir.

Diğer Sağlık Personeli sınav koşulları nelerdir?

Katılımcılar 45 Saat uzaktan 45 saat örgün olmak üzere toplam 90 saatlik eğitimi tamamlamak zorundadırlar. Adaylar eğitimi tamamladıktan sonra  Çalışma Bakanlığının düzenleyeceği sınavlara katılma hakkına sahip olurlar ve bu sınavlarda yüzde 60 başarı oranı sağlamak zorundadırlar. 

 

Diğer Sağlık Personelinin Görevleri Nelerdir?

(1) Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.

(2) Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.

b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.

c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.

d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.

e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.

f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

 

Hemen kayıt yapmak için tıklayın.

 

Eğitim Programı Konuları ve Ayrılan Süreler

SIRA NO

DERS ADI

ÖRGÜN EĞİTİM (SAAT)

UZAKTAN EĞİTİM (SAAT)

TOPLAM SÜRE (SAAT)

1

Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması

1

0

1

2

Türkiye ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

1

1

2

3

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama İlkeleri ve Güvenlik Kültürü

1

1

2

4

Uygun İşe Yerleştirme

1

1

2

5

Temel Hukuk ve İş hukuku

1

2

3

6

Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

0

1

1

7

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri

2

4

6

8

İşyeri Tehlike Sınıfı ve İSG-KATİP Uygulamaları

1

1

2

9

İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

2

2

4

10

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

1

1

2

11

Psikososyal Risk Etmenleri

1

0

1

12

Fiziksel Risk Etmenleri

1

0

1

13

Kimyasal Risk Etmenleri

1

0

1

14

Biyolojik Risk Etmenleri

1

0

1

15

Ergonomi

1

0

1

16

Çalışma Ortamı Gözetimi ve İş Hijyeni

1

1

2

17

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

0

1

1

18

İşyerinde Kaynağa ve Ortama Yönelik Korunma Yaklaşımları

2

2

4

19

İşyerinde Kişiye Yönelik Korunma Yaklaşımları

1

3

4

20

İşyerinde Korunmaya Yönelik Yönetsel Yaklaşımlar ve Uygulamalar

1

2

3

21

İş Kazaları

1

3

4

22

İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi ve Acil Tıbbi Müdahale

1

0

1

23

Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıklar

3

3

6

24

Toksikolojinin Temel İlkeleri

1

1

2

25

İş Sağlığında Güncel Konular

1

1

2

26

Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar

2

4

6

27

Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi Uygulamaları

2

3

5

28

İşyerinde Sağlık Eğitimi, Yetişkin Eğitimi

2

2

4

29

İletişim Teknikleri

2

1

3

30

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Araştırma Yöntemleri

2

2

4

31

İşyerinde Sağlık ve Güvenlikle İlgili Kayıtlar ve Değerlendirilmesi

2

2

4

32

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Etik İlkeler

1

0

1

33

Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması

3

0

3

34

Genel Değerlendirme ve Son Test

1

0

1

TEORİK EĞİTİM TOPLAMI:

45

45

90

 

 

200